Inom AR Resebyrå jobbar vi aktivt med ett hållbart resande. Vi har en policy för grönt resande som vi själva arbetar efter samt rekommenderar våra kunder att följa.

Grönt Resande

Grönt resande är ett övergripande begrepp som används för att beskriva vår policy för ansvarsfullt resande som fokuserar på hållbart miljöagerande. Grönt resande handlar om att se till att vi som ansvarstagande företag i vår tur väljer leverantörer och transportsätt ur ett ekologiskt perspektiv. Det handlar även om att påverka våra kunder i deras resande.

Med Grönt Resande fokuserar vi bl.a på:

Transportsätt. Att ge resenären alternativa färdsätt med mindre miljöpåverkan. T.ex erbjuda hybridfordon vid bilhyra och tågresor hellre än flygresor när så är möjligt.

Klimat- och miljöpolicy. Att vara behjälplig med att beräkna koldioxidpåverkan av en resa. Vi använder leverantörer som i sin tur har miljöpolicy. Vi erbjuder rapporter som stödjer ett klimatsmart resande.

Lokal anknytning. Vi samarbetar med lokalt ägda företag och leverantörer för att minska klimatpåverkan genom att erbjuda bra arrangemang och aktiviteter lokalt som dessutom gynnar lokalbefolkningen.

Användning av naturresurser. Minska, återanvänd och återvinn. Att vi effektivt utnyttjar resurser som vatten och energi, likaväl som att vi beaktar vilken typ av avfallshantering som används av våra lokala leverantörer.

Vad vi rekommenderar våra kunder att tänka på när det gäller Grönt Resande:

Grönt resande fokuserar på sex huvudfaktorer:

1. Val av transportsätt. Överväg att gå eller cykla under din resa, använd kollektivtrafik, hyr hybridfordon eller elbilar, res med tåg hellre än flyg när det är möjligt.
2. Koldioxid och miljöpolicy. Försök hålla nere utsläppen av  koldioxid för din resa genom att välja miljövänliga färdmedel som vi rekommenderar och be om råd hur du kan minska din miljöpåverkan när du är framme vid din destination.
3. Lokalt spenderade pengar. Se till att lokalbefolkningen tjänar på att du spenderar dina pengar lokalt där du befinner dig eller gör inköp från lokalt ägda företag som anställer lokalbefolkning. Undvik att köpa tjänster och produkter av företag som säljer tveksamma produkter eller stödjer konfliktländer.
4. Bevara miljön. Välj en resa som stärker bevarandet av miljön och förbättrar den naturliga integriteten av platserna du besöker, inkluderande skyddade områden och utrotningshotade djurarter.
5. Respekt för den lokala kulturen. Anpassa dig och acceptera skillnaderna med andra kulturer, lär dig om deras seder, vanor och sociala normer innan du besöker platsen. Försök tala deras språk när det är möjligt.
6. Användande av naturresurser. Minska, återanvänd, och återvinn. Överväg följande när du bokar boende: hur de hanterar ett effektivt utnyttjande av vatten, energi, och byggnadsmaterial såväl som sophanteringsmetod. Vi kan ge dig tips och råd på miljöcertifierade hotell.

Genom dessa sex hörnpelare kan du som resenär bidra med ett grönt resande som förbättrar framtiden för kommande generationer.