Vad är det europeiska sjukförsäkringskortet?

När du åker på semester, ska studera eller av någon annan anledning tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land har du rätt till nödvändig sjukvård på samma ekonomiska villkor som andra försäkrade i det land du besöker.
I Schweiz och Liechtenstein krävs förutom att du är försäkrad i Sverige också att du är EU/EES eller Schweizisk medborgare för att få rätt till motsvarande nödvändig sjukvård.

Du måste vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet och dessutom ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskorten (EU-kortet) som visar att du är försäkrad i Sverige.

Läs mer hos Försäkringskassan och beställ kortet!