Dina rättigheter enligt EU-förordningen 261/2004

Från den 17 februari 2005 gäller EG förordning nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Länk till EG Förordning 261/2004 om Flygpassagerares rättigheter