Resegarantilagen ställer krav på att den som säljer eller marknadsför paketresor ställer resegaranti

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när resor blir inställda eller avbrutna. Då kan man ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till en idrottsanläggning.
Om paketresan inte innehåller någon inkvartering, måste den vara längre än 24 timmar.
En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som ändå är knutna till varandra.
Resegarantin skall finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar även de privatpersoner som köper paketliknande resor bestående av separata transport- och inkvarteringstjänster som sedda tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Resegarantin gäller för de privatpersoner som bara köper en transport som sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som enbart köper en reguljär biljett är inte skyddad av resegarantin.

Skolår
Resegarantin gäller de privatpersoner som köper en resa bestående av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj,
även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre (3) månader efter det att resan blivit inställd,
avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information, besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet på 08-700 08 00