Åtgärder som kan påverka dig som är kund hos oss

Med anledning av Covid-19, som orsakas av det omtalade coronaviruset, har vi vidtagit flera åtgärder för att vi som företag ska kunna klara de ekonomiska påfrestningar som denna situation medför. Vi har bland annat beslutat att reducera våra öppettider under en tillfällig period.

De öppettider som gäller för närvarande är:

Måndag-fredag 13.00-17.00.

Vår jourservice är tillgänglig som vanligt från kl 17.30 till 08.00. Jourservicen når du på telefon +46 (0)10-130 70 40.

Öppettiderna kan komma att ändras beroende på det rådande läget och utifrån myndigheters beslut. Vi uppdaterar denna sida löpande med ny information.

Senast uppdaterad: 2021-01-15