Terminal 4 öppnad

Förbindelsegång Terminal 5
Den befintliga gången mellan gate​​område 1-10 och 11-24 (mellan A och B-piren) på Terminal 5 byggs om. Projektet tillhör huvudprojektet T5.
​​​​​​​​​​​​​​​​​Gången breddas och byggs ut mot airside. Den förses med rullband vilket gör det smidigare att ta sig mellan terminalens olika områden. Passagen blir ljus och luftig, stora gla​​spartier med en vy ut mot flygplatsens start- och landningsbanor.
Terminal 4 och Terminal 5 länkas samman
Mellan Terminal 4 och Terminal 5 ska en ny förbindelsegång byggas som möjliggör för både inrikes- och utrikestrafik på de båda terminalerna.
​​​​​​​​​​​​​​​​För resenärerna innebär det att de som landar på ena terminalen och ska flyga vidare från den andra smidigt kan ta sig dit utan att passera en säkerhetskontroll. ​Gången får rullband vilket gör det enklare att ta sig mellan terminalerna.
Förbindelsegången byggs på markplan med fönster mot airside och blir cirka 300 meter. Väggarna fylls med grönska och det blir en rymlig känsla med stora glaspartier. ​
Den nya passagen planeras vara klar i mitten av 2​​022. Källa Swedavia
Visionsbild som visar hur gången kan komma att se ut när den är klar 2022.
Passage AochB_piren_White_2021.jpg