Vad innebär socialt ansvar (CSR)?

Socialt ansvarstagande baserar sig på idén att alla – om det så är en regering, ett företag, en organisation eller en privatperson – bär på ett ansvar för skapa ett välfungerande samhälle.

Uniglobe Travels mål och vision

Uniglobe arbetar sedan flera år med Plan International och kampanjen Because I am a Girl. Ett antal insamlingsaktiviteter av större karaktär som vi har deltagit i, har tillsammans samlat in flera miljoner kronor. Ett exempel på hur de insamlade pengarna använts, är att Uniglobe startat en skola för flickor i Tanzania. Projekten är mätbara och uppföljningsbara. I menyn till vänster har vi dokumenterat ett flertal aktiviteter som har genomförts med goda resultat.

Totalt har vi inom Uniglobe samlat in ca.

1 300 000 SEK

till Because I am a Girl.

Because I am a Girl

Vårt mål är att kämpa med Plan för flickors rättigheter

Studier visar att flickor som går minst nio år i skolan ökar sina framtida inkomster med 10-20 procent per år. Samtidigt investerar kvinnor en större del av sin inkomst i sin familj och omgivning än män, vilket stärker landets ekonomi och bidrar till att lyfta hela samhället ur fattigdom.

 • En utbildad flicka har större möjlighet att göra individuella livsval.
 • En utbildad flicka gifter sig oftare senare i livet.
 • En utbildad flicka föder vanligtvis färre och friskare barn.
 • En senare graviditet minskar risken att dö i barnsäng eftersom en flicka under 15 år löper fem gånger högre risk att dö än en kvinna över 20.
 • En utbildad flicka ökar sina chanser att ta sig och sina barn ur fattigdom.
 • Nästan allt hon tjänar kommer att gå till familjen: utbildning och framtid.

Because I am a Girl Because I am a Girl

Att utbilda flickor lyfter hela samhället ur fattigdom

Flickor diskrimineras dagligen. Flickor i utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen, deras skolgång prioriteras inte. Istället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är ett brott mot flickors mänskliga rättigheter.

 • 65 miljoner flickor går inte i skolan.
 • Varje dag tvingas 39 000 flickor in i barnäktenskap.
 • Tidig graviditet och olagliga aborter är de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer.
 • Varje år könsstympas över 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år.
 • Hamnar oftast alltid i fattigdom och på så sätt ökar risken för att bli undernärd.

Because I am a GirlBecause I am a Girl

Vi tar det sociala ansvaret att vara en medmänniska

Gör det du också! Du har alltid möjlighet att ge Plan ett bidrag genom att sätta in pengar på deras 90-konton. Plusgiro: 90 07 31-1 eller Bankgiro: 900-7311. Märk inbetalningen med ”Uniglobe Sverige flicka”. Gå in på plansverige.org/stod-oss för att veta mer om hur du kan göra skillnad.