I september 2010 nådde en grupp bergsklättare från Uniglobe till toppen av berget Kilimanjaro – allt med målet att samla in 35 000 pund för att kunna bygga en flickskola- och internat i Mwanza, Tanzania.

Kilimanjaro på toppen

Den nya skolan, som är en del av Plan Internationals kampanj Because I Am a Girl, kommer att ge flickor tillgång till en trygg omgivning  i vilken de får utbildning och hjälper dessutom till att ta fler familjer och samhällen ur fattigdom.

Kilimanjaro skola

Andelen flickor som genomgår gymnasieutbildning i Tanzania är endast 5 %. En av många anledningar till det låga antalet är de långa sträckor barnen måste gå till och från skolan. Dessa dagliga resor utsätter flickorna för både hälso- och säkerhetsrisker.

Kilimanjaro är världens fjärde högsta och Afrikas högsta berg, ca 6.000 m.ö.h.