I oktober 2012 vandrade anställda från Uniglobe med familjemedlemmar, Inka-leden till Machu Picchu med målet att samla in 25 000 pund till Plan Internationals kampanj Because I Am a Girl.

Bergsvandring Machu Picchu

Det totala resultatet av denna aktivitet gav över 70 000 pund till Plan International.